پدرسلیمی: دیگر نمی‌خواهم بهداد وزنه‌بزند

ایسنا: پدر بهداد سلیمی پس از موفقیت پسرش برای دریافت نخستین نشان طلای وزنه‌برداری در المپیک لندن، می‌گوید بهداد کار بسیار سختی داشت. وی تاکید دارد که وزنه‌برداری خیلی در زندگی پسرش تاثیر گذاشته و می‌خواهد که این قهرمان فوق سنگین وزنه‌برداری ایران پس از کسب این نشان پا به عرصه مربی‌گری بگذارد و دیگر وزنه نزند.

بهرام سلیمی گفت: بهداد کار بسیار سختی داشت. قهرمانی در المپیک کار دشواری است. او روزانه ۲۰ تن وزنه را جابه‌جا کرد تا قهرمان المپیک شود.

وی ادامه داد: با توجه به توانایی که در بهداد سراغ دارم، اگر اکنون به سال ۸۳ که او کارش را در وزنه‌برداری آغاز کرد برگردم، باز هم اجازه می‌دهم و تشویقش می‌کنم که وزنه‌برداری را دنبال کند. وزنه‌برداری کاری است که بهداد سلیمی باید آن را دنبال کند چرا که استعدادش را دارد.

پدر بهداد سلیمی ادامه داد: دوست دارم بعد از کسب طلای المپیک بهداد مربی شود و دیگر وزنه نزند، چون وزنه‌برداری رشته سنگینی است و او فشار بسیار زیادی را تحمل می‌کند. دوست دارم زندگی عادی‌اش تحت تاثیر قرار نگیرد.

سلیمی با تاکید بر اینکه پسرش برای کسب این طلا زندگی را به خودش سخت کرده است، ادامه داد: وزنه‌برداری خیلی در زندگی بهداد تاثیر گذاشته است به طوری که حتی دیپلم گرفتن او هم به تاخیر افتاد. دوست ندارم این تاثیرات همچنان در زندگی‌اش باقی بماند و از او می‌خواهم که پا به عرصه مربی‌گری بگذارد.