پدر ایرانی… روز پدر مبارک (کاریکاتور)

مرد چروک شده است تا زن و بچه اش صاف و اتوکشیده باشند

پدر چروک است! پدر له است! پدر لباس خوب ندارد! پدر خوراک خوب ندارد! پدر دربه‌در دنبال پول است! پدر برای «خانواده» است!