پرسابقه‌ترین زوج انگلیسی

 فرانک و آنیتا میلفورد که در تمام عمر عاشق یکدیگر بوده‌اند با جشن هفتادوهشتمین سال ازدواج خود ، پرسابقه‌ترین زوج انگلیس شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه این دو در سال ۱۹۲۶ که نوجوان بودند در مجلس رقصی در پلیموث ، در جنوب انگلیس با هم آشنا شدند و دو سال بعد ازدواج کردند.
فرانک ۹۸ ساله ، کارگر بازنشسته لنگرگاه درباره راز اتحاد پایدارشان به روزنامه دیلی تلگراف گفت: «ما همیشه با هم توافق کامل نداریم و هر روز بگو مگوی کوچکی داریم. اما این‌ها می‌آیند و می‌روند ولی ما همیشه برای یکدیگر و در کنار یکدیگر هستیم.»
همسر ۹۷ ساله او افزود: «راز اصلی حرف زدن و تبادل نظر و خندیدن بسیار زیاد است.»
این زوج که رابطه‌شان هنوز مثل همیشه خوب است امیدوارند رکورد پرسابقه‌ترین زوج انگلیسی را بهبود بخشند. این رکورد یعنی ۸۰ سال در اختیار پرسی و فلورانس ارو اسمیت است.
پرسی، سال گذشته مرد. آنیتا گفت: «احتمال رسیدن ما به آن رکورد خیلی زیاد است. این روزها ازدواج‌ها چندان دوام نمی‌آورد. بسیاری از مردم با این فکر ازدواج می‌کنند اگر موفق نشد، نگرانی ندارد ولی ما نمی‌توانیم این را بفهمیم.»
این زوج که از سال گذشته به خانه سالمندان منتقل شدند ،‌ دو فرزند ماری و فرانک ، پنج نوه و هفت نتیجه دارند.
الاین کلارک از پرستاران خانه سالمندان «وارویک پارک» درباره این زوج گفت: «دیدن چیزی مانند این بسیار نادر است. آنان همیشه در کنار یکدیگر هستند.»
کلارک گفت: آنیتا اخیرا ۱۰ روز بیمار و بستری بود و شوهرش تمام مدت در کنار او بود. آنان هنوز به شدت یکدیگر را دوست دارند.
به نوشته دیلی تلگراف دو زوج با ۸۶ سال ، پرسابقه‌ترین زوج‌های به ثبت رسیده جهان هستند: سر تمولجی بیکاجی ناریمان و لیدی ناریما که در هند زندگی می‌کردند و در ۱۸۵۳ پیوند زناشویی بستند. آنان پسرعمو ، دختر عمو بودند و زوج امریکایی لازاروس راو و مولی وبر که در سال ۱۷۴۳ ازدواج کردند.