پرسشنامه افسردگی سما | سنجش میزان افسردگی

دانلود پرسشنامه سنجش میزان افسردگی افراد

پرسشنامه | افسردگی | سنجش میزان افسردگی | دانلود پرسشنامه | پرسشنامه سنجش میزان افسردگی | پرسشنامه سما

ساختن این پرسشنامه، با این انگیزه صورت گرفت تا به آزمونی برای سنجش افسردگی ، متناسب با هنجارهای محیط فرهنگی ایران ، دست یافت. پرسشنامه سما دارای ۳۰ پرسش است که براساس علائم مختلف افسردگی تنظیم شده است.

تعداد سوالات : ۳۰

نوع فایل : ورد

هدف : هدف این پرسشنامه سنجش افسردگی، متناسب با هنجارهای محیط فرهنگی ایران در پروژه است

روایی و پایایی : دارد

نحوه امتیاز بندی و تفسیر : به صورت کامل در فایل توضیح داده شده است

تعداد صفحه : ۱۱

نمونه ای از سوالات پرسشنامه:

در برخورد با مسائل زندگیتان قادر به تصمیم گیری هستید؟

هنگامی که می خواهید به مسئله ای فکر کنید ، افکار دیگری به سراغتان می آید که موضوع اصلی از یادتان برود؟

وضعیت خواب شما از هنگامی که خوابتان می برد تا صبح که از خواب بر می خیزید چگونه است؟

 

لینک دانـــلـــــــــود