پرویز پرستویی و ماجرای عصر یخبندان + عکس

پرویز پرستویی در فیلم سینمایی عصر یخبندان

 

به گزارش خبرینه و به نقل از جام جم سیما، پرستویی نوشت:

در عصر یخبندان بسیاری از حیوانات یخ زدند و مردند.
خارپشتها وخامت اوضاع را دریافتند و تصمیم گرفتند دورهم جمع شوند و بدین ترتیب خود را حفظ کنند.
ولی خارهایشان یکدیگررا زخمی میکرد با اینکه وقتی نزدیکتر بودند گرمتر میشدند ولی تصمیم گرفتند ازکنارهم دور شوند ولی با این وضع از سرما یخ زده می‌ مردند ازاینرو مجبور بودند برگزینند: یا خارهای دوستان را تحمل کنند و یا نسلشان از روی زمین محو گردد… دریافتند که باز گردند و گردهم آیند. آموختند که با زخم ‌های کوچکی که از همزیستی بسیار نزدیک با کسی بوجود می‌ آید کنار بیایند و زندگی کنند چون گرمای وجود آن‌ها مهمتراست و این چنین توانستند زنده بمانند.

بهترین رابطه این نیست که افراد بی عیب و نقص را گردهم آورد بلکه آن است هر فرد بیاموزد با معایب دیگران کنارآید و محاسن آنان را تحسین نماید.

پرویز پرستویی در فیلم سینمایی عصر یخبندان

 

مطلب بالا در حوزه سینما و تلویزیون و در این آدرس اینترنتی در تاریخ ۱۲ April 2016 | 9:16 pm منتشر شده و گروه اینترنتی خبرینه آن را بازنشر کرده است.