پرچم ایران به جای سبز، آبی شد!!

به نظر می رسد، چاپ غیرحرفه ای و عدم نظارت بر نصب این بنر موجب بروز چنین اشتباه فاحشی شده است.

ولی نکته جالب زمانی است که بنر معیوب تعویض نمی شود و مدیر خبرگزاری دولتی کشور در برابر آن تودیع و معارفه شده و خبرگزاری های ایرنا و فارس نیز آن را منتشر می کنند.

قرارگیری غیر واقعی رنگ آبی در بخش بالای پرچم کشورمان برای نخستین بار پرچم ایران را شبیه پرچم کشورهای فرانسه، آمریکا و روسیه کرد.