پزشک کوبایی: کاسترو بیش از ۱۴۰ سال عمر می کند!

یک پزشک کوبایی گفت: فیدل کاسترو رئیس جمهور این کشور ۱۴۰ سالگی را نیز پشت سر خواهد گذاشت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، به نقل از روزنامه لاوانگواردیا اسپانیا، ائوخنیو سلمان پزشک کوبایی و از اعضای تیم پزشکی رئیس جمهور کوبا روز گذشته گفت، فیدل کاسترو از مرز ۱۴۰ سالگی عبور خواهد کرد.
سلمان که در سال ۲۰۰۳ باشگاه ۱۲۰ ساله ها را با هدف پذیرش هر کسی از هر نقطه دنیا که در پی عمر طولانی رضایتبخش است تاسیس کرد افزود، رئیس جمهور کوبا مشکلی برای پیوستن به این باشگاه ندارد چرا که او ۱۴۰ سالگی را هم طی خواهد کرد.
جراح ۷۷ ساله کوبایی با اشاره به این که رهبر این کشور می تواند سال های بسیاری زندگی کند خاطرنشان کرد، برای رسیدن به ۱۲۰ سالگی دو اصل وجود دارد که یکی قصد داشتن و دیگری شروع کردن است.
دکتر ائوخنیو سلمان تصریح کرد، همه دنیا متقاعده شده است که می توان به سن ۱۲۰ سالگی رسید و هر کس که اینگونه فکر نمی کند دیوانه است.

پزشک کوبایی در عین حال از هرگونه اظهارنظری درباره وضعیت جسمانی فعلی رئیس جمهور این کشور خودداری کرد و این مسئله را رازی دولتی دانست که هیچ کس نباید آن را فاش کند.