پسرى که شدیدا شهوتى است و در میان جنس مخالف تحصیل مى‏کند چگونه به گنگناه آلوده نشود
جواب :  


  اینکه نوشته‏اید «پسرى شدیداً شهوى است» خود این مطلب شاید تلقین غلط باشد. البته اگر انسان زیاد حواس خود را روى این مسئله متمرکز کند و پیوسته بخود تلقین کند که من خیلى شهوى هستم خود این باعث تقویت است. بنابر این از اینگونه القائات باید برحذر بود.