پسری پدرش را کشت ، سپس به سراغ همکلاسی هایش رفت!

یک دانش آموز ۱۹ ساله امریکایى به اتهام تیر اندازى به سوى همکلاسى هاى خود دستگیر شد.

به گزارش سرویس حوادث آریا ، به نقل از سایت ” نیوز ” ، ” الوار ورافائل کاستیلو ” ۱۹ ساله اهل ایالت کارولیناى شمالى امروز با دردست داشتن اسلحه به دبیرستان در هلیزبورگ وارد شده به سوى همکلاسى هاى خود شلیک کرد.براساس گزارش پلیس گلوله ها از کنار کافه تریا شلیک شده و پس از شکستن یکى از شیشه هاى مدرسه به دودانش آموز اصابت کرده و باعث مجروحیت آنها شده است .وى پس از دستگیرى به خبرنگار اسوشیتدپرس گفت من پدرم را به ضرب گلوله کشتم.هنوز انگیزه متهم ازاین عمل مشخص نیست و پلیس در حال بررسى ماجراست .