پسری که بدون چشم می بیند!

بن کور است ، اما او “می بیند” جهان را با گوش فوق العاده قوی خود تشخیص می دهد. او می تواند با استفاده از اکو به موقعیت همه چیز پی ببرد. مطالعه نشان داده است که گوش خود را درست مانند یک دستگاه کشف امواج صوتی ، زیر دریایی بکار می برد و مکان یابی می کند.

 


۱۴ فروردین ۱۳۸۹