پسر بچه ناشناس پیدا شده را شناسایی کنید + عکس

پسر بچه ناشناس در حالی که هیچ مدرک شناسایی‌ به همراه نداشت در حاشیه جاده سوادکوه پیدا شد.

پسر بچه ناشناس گمشده را شناسایی کنید

شناسایی پسر بچه ناشناس

این حادثه هنگامی رخ داد که مأموران پلیس سوادکوه شمالی به هنگام گشت زنی در جاده سوادکوه متوجه پسر بچه‌ای در حاشیه خیابان شدند که گریه می‌‌کرد.

آنان با مشاهده این وضعیت اطراف محل پیدا شدن پسر بچه را به دقت تحت بررسی قرار دادند اما هیچ اثری از خانواده وی به دست نیاوردند.

پسر بچه ناشناس گمشده را شناسایی کنید

پسر بچه ناشناس

علی اکبر شیر سوار، رئیس دادگستری سوادکوه شمالی بیان کرد: ساعت یک بامداد روز ۲۲ فروردین ماه بود که مأموران گشت پلیس این حوزه متوجه حضور پسر بچه‌ای در حاشیه جاده شدند.

در بازرسی لباس‌‌های این پسر بچه هیچ مدرکی که بتوان با آن مشخصات وی را شناسایی کرد به دست نیامد. از سوی دیگر در تجسس‌‌های انجام گرفته در محل نیز نشانی از خانواده او نبود بنابراین وی را به کلانتری انتقال دادند.

اطراف محل پیدا شدن پسربچه منطقه‌ای جنگلی است و هیچ خانه‌ای در آن حوالی وجود ندارد بنا بر این احتمال داده می‌‌شود کودک پیدا شده در این نقطه از سوادکوه شمالی رها شده باشد.

با پیدا شدن این پسر بچه مشخصات او برای پلیس سراسر استان مازندران مخابره شد اما مشخص شد که خانواده این کودک، گم شدن وی را به پلیس اطلاع نداده‌اند.

این پسر بچه در زمان پیدا شدن لباس پشمی آبی رنگ بر تن داشته و بررسی‌‌ها نشان داده وی قادر به حرف زدن نیست.

رئیس دادگستری سواد کوه شمالی از کسانی که اطلاعاتی از نشانی خانه والدین و بستگان این کودک دارند، درخواست کرد تا مراتب را به نزدیکترین ناحیه انتظامی یا شماره تلفن ۰۱۱۴۲۴۴۲۲۹۰ اطلاع دهند.

رکنا