پلنگ بورنئو یک گونه جدید جانوری

یک مطالعه صندوق جهانی حیات وحش که با کمک محققان علوم ژنتیک انجام شده است نشان می دهد یک نوع پلنگ که در جزایر سوماترا و بورنئو کشف شده نماینده گونه تازه ای از این جانور است.

به گزارش شبکه BBC ، تاکنون تصور می شد که این نوع پلنگ متعلق به گونه ای است که محیط زیست آن در خاک اصلی جنوب شرقی آسیا در مقابل جزایر سوماترا وبورنئو واقع شده است.
دانشمندان اکنون معتقدند که این دو گونه بیش از یک میلیون سال قبل از یکدیگر جدا شده و راه تکاملی متفاوتی را در پیش گرفتند.
این گونه پلنگ با خال های درشت (Clouded Leopard) بزرگترین جانور درنده در بورنئو است وجثه آن می تواند به بزرگی یوزپلنگ باشد.
جدایی این دو گونه از یکدیگر توسط دانشمندان موسسه ملی سرطان آمریکا در نزدیکی شهر واشنگتن دی سی با کمک شیوه های ژنتیکی کشف شد.
صندوق جهانی حیات وحش (WWF) که برنامه بزرگی برای حفاظت از محیط زیست در بورنئو دارد تخمین می زند که این جزیره زیستگاه بین ۵ تا ۱۱ هزار از این نوع پلنگ است و ۳ تا ۷ هزار پلنگ از این گونه نیز در سوماترا زندگی می کنند.
استوارت چپمن هماهنگ کننده صندوق جهانی حیات وحش در پروژه ای که هدف آن حفظ حیات وحش در این جزیره است گفت: این واقعیت که بزرگترین جانور درنده بورنئو اکنون یک گونه جداگانه در نظر گرفته می شود بیش از پیش موید اهمیت حفاظت از جنگل های عمق بورنئو است.

اندونزی، مالزی و برونئی ، سه کشوری که بخش هایی از این جزیره را در کنترل دارند پیشتر در سال جاری با امضای موافقتنامه ای قول دادند از جنگل های عمق بورنئو حفاظت کنند.
جنگل های عمق بورنئو ناحیه ای به وسعت ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع جنگل حاره ای در میان جزیره است که تصور می شود از تنوع زیستی بسیار بالایی برخوردار باشد.