پلیس فرانسه در جستجوی دانشجوی کلاهبردار

دانشجوی فرانسوی با کلاهبرداری چند صدهزار فرانکی از سوی پلیس تحت تعقیب است.

گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خبرگزاری “فرانسه” حاکی است، دانشجوی فرانسوی که به عنوان رابط بین امور مالی دانشجویان و شرکت های صنعتی مشغول به فعالیت بود از موقعیت خود سوء استفاده کرده و صدها هزار فرانک کلاهبرداری کرد.


براساس این گزارش، ‌این دانشجو با ارائه صورتحساب های تقلبی، مبالغ هنگفتی را برای خود پس انداز کرد.


از قرار معلوم این دانشجو دست کم ۷۵۰ هزار فرانک از بودجه شرکت های طرف قرارداد را طی یک سال به حساب پس انداز خود منتقل کرده است.


گفتنی است، جستجو برای یافتن این دانشجو ادامه دارد.