پلیس آمریکا آدم برفی برهنه را توبیخ کرد

پلیس آمریکا به سازنده یک آدم برفی که به شکل پیکره برهنه الهه ونوس بود، تذکر داد که به خاطر اعتراض همسایه ها بدن آدم برفی خود را بپوشاند.

به گزارش بی بی سی ،دستور پلیس نیوجرسی برای پوشش پیکره ونوس در حالی صادر شد که بسیاری از رهگذران و ساکنان محل از هنر مجسمه سازی به کار گرفته شده در این آدم برفی تمجید کرده اند، اما مأمور پلیس به سازنده این آدم برفی گفته است که همسایگان برهنگی ونوس برفی را “جلف” توصیف کرده اند.

 خانم گنزالز، سازنده این مجسمه، به خبرگزاری فرانسه گفت: “ما نمی خواستیم که سر و کارمان به اداره پلیس بیفتد و به همین خاطر بدن ونوس برفی را پوشاندیم”.

 البته پوشش جدید این آدم برفی به نظر خانم گنزالز او را بهتر کرده است.

 چرا که تنها تفاوت این مجسمه با پیش از طرح شکایت این است که ونوس برفی حالا لباس رنگی بر تن کرده است.