پیدا شدن جنینی داخل شکم کودک پنج ماهه


پزشکان بیمارستان فهد در عربستان توانستند جنینی را از داخل شکم کودکی پنج ماهه بیرون بیاورند.
به گزارش پایگاه اینترنتی الرایه، آن ها پس از عملیات دشوار و پیچیده ای، غده ای را که در شکم این کودک بود بیرون آوردند.
دکتر محمد عبدالباقی فهمی، مشاور جراحی کودکان بیمارستان فهد گفت: پس از آزمایش های مختلف متوجه شدیم برجستگی بزرگی زیر شکم و پشت تخمدان وجود دارد.
وی افزود: این اتفاق یکی از نوادر عالم پزشکی به شمار می رود که جنینی رشد نیافته در شکم جنین دیگری باقی بماند.