پیرزن نابینای ۷۴ ساله پس از یک حمله قلبی بینایی خود را بازیافت

پیرزن نابینای ۷۴ ساله انگلیسی، در حادثه‌ای نادر، پس از تحمل یک حمله قلبی، بینایی خود را مجددا به دست آورد.


این پیرزن ۷۴ ساله، از ۲۵ سال پیش ، بینایی خود را از دست داده و اخیرا دچار یک حمله قلبی شدید شده بود که در نهایت، پزشکان و جراحان توانستند پس از سه روز تلاش بی‌وقفه جان وی را نجات دهند.


پزشکان با تعجب دریافتند که وی به جز زنده ماندن، بینایی خود را نیز به دست آورده است.


این پیرزن پس از به دست آوردن بینایی‌اش، به همسر خود گفت: چقدر پیر شده‌ای!!