پیرمرد ۶۰ ساله معشوقه ۲۰ ساله خود را کشت

پیرمرد ۶۰ ساله معشوقه ۲۰ ساله خود را کشت


خبرگزاری فارس: پیرمرد ۶۰ ساله‌ای بامداد امروز معشوقه ۲۰ ساله خود را بر سر مسائل ناموسی با طناب خفه کرد و به قتل رساند.


به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، صبح امروز مأموران کلانتری ۱۲۸ تهران‌نو از وقوع یک فقره درگیری و نزاع منجر به قتل میان یک زوج با خبر شدند.
مأموران با حضور در صحنه دریافتند زن جوان ۲۰ ساله‌ای بر اثر خفگی به قتل رسیده و جسدش در آپارتمانی متعلق به یک مرد ۶۰ ساله واقع در این منطقه رها شده است.
اصغرزاده بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران در خصوص این پرونده گفت: متهم به قتل مرد میانسال ۶۰ ساله در صحنه درگیری و قتل دستگیر شد و مشخص شد مقتوله همسر موقت این مرد بوده است.
وی ادامه داد: متهم دستگیر شده مدعی شد با مقتوله از ۳ سال قبل ازدواج موقت کرده اما بر سر مسائل ناموسی با وی درگیری داشته و همین درگیری باعث شده تا وی را به قتل برساند.
متهم مدعی شد: شامگاه شب گذشته به وی متذکر شدم دست از ارتباطات نامشروع خود با مردان دیگر بردارد اما وی حاضر به این اقدام نشده همچنین حاضر به قطع ارتباطمان نیز نشد.
وی ادامه داد: پس از آنکه مقتوله حاضر به ترک کارش نشد با یکدیگر درگیر شده و در این درگیری وی را با بستن یک طناب به دور گردنش به قتل رساندم.
این فرد افزود: سپس طناب ها را باز کرده و درون سطل زباله خارج از منزل انداختم تا فوت وی را عادی جلوه دهم اما عذاب وجدان باعث شد تا موضوع را به مأموران پلیس آگاهی خبر دهم.
اصغرزاده گفت: متهم مدعی است مقتوله به ادعای خود سرپرستی ندارد و تحت سرپرستی بهزیستی است و از سن ۱۴ سالگی مورد تجاوز قرار گرفته است.
بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی تهران افزود: این فرد مدعی است۴ سال قبل زمانی که مقتوله ۱۶ ساله بوده است در یک شب بارانی به این دختر جوان جای خواب داده و تا مدتها ارتباط آنها ارتباط پدر و دختری بوده اما از ۲ سالل قبل اقدام به ازدواج موقت با وی کرده است.
وی گفت: در حال حاضر این فرد به ارتکاب قتل اعتراف کرده و با توجه به اعتراف در بازداشت موقت به سر می‌برد.
تحقیقات در خصوص زوایای پنهان این پرونده همچنان ادامه دارد.