پیامد وحشتناک استفاده مداوم از گوشی در شب +عکس (+۱۸)

به تازگی عکسی در فضای مجازی انتشار یافته که اثر استفاده زیاد از موبایل بر چشم را نشان میدهد.

باشگاه خبرنگاران جوان: سرطان چشم یکی از مضرات استفاده مداوم از گوشی همراه در شب است. زمانیکه فشار زیاد بر کرۀ چشم خود احساس میکنید باید به پزشک مراجعه کنید.

تصویر زیر که به تازگی کابران در فضای مجازی دست به دست می‌ کنند، فردی را نشان می‌ دهد که بر اثر نگاه مداوم به صفحۀ گوشی در شب سرطان گرفته و چشمان ملتهبی دارد.

سرطان چشم