پیام های عاشقانه

شما طبق قانون ۲۸ ماده ۵ قوانين دوستي و رفاقت به حبس ابد در قلب من محکوميد .آيا اعتراضي داريد؟

هيچ وقت نذار هر رهگذري که رد ميشه رو دلت يادگاري بنويسه چون بعدا پاک کردنش خيلي سخته

ارزو دارم که تو هميشه يه لبخند قشنگ رو لبهاي من باشي تا ديگران نفهمن که من چقدر غمگينم

الو الو برج مراقبت اعلام وضعيت اضطراري اگه قلبتون جا داره اجازه فرود مي خوام

مراقب گرماي دلت باش تا کاري که زمستان با زمين کرد زندگي با دلت نکند………..

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
…. .لطفا برای شرکت دربحث های روه چرخ وفلک
۱-۱-ورود به صفحه صفحه ها۲ورودبه صفحه چرخ وفلک۳-سمت چپ صفحه ورود به بحثها۴-هشت گزینه است روی کلمه جواب جدید کلیک کن۵-متنی بنویس۶-ارسال کن ۷-سپس متن شما روصفحه اول است @منتظرم.
http://khabarineh.ir/pages/75/forum/