پیدا شدن موجودی عجیب در چین+عکس


 

یک جانور افسانه ای و قدیمی در چین توسط شکارچیان در استان سیچوان به دام اقتاد،جانوری شبیبه به خرس اما پوستش بدون مو است و دارای دمی شبیه به کانگورو و صدایی مانند گربه است.دانشمندان تصمیم دارند که با آزمایشات ژنتیکی روی DNA این جانور شرقی مشخص کنند ،آیا نسلی منقرض شده است و این حیوان جزو آخرین بازماندگان آن است؟ویا ،نوع و گونه این جانور شرقی را تشخیص دهند.