ایران پیشرفت‌های قابل توجهی در علم ژنتیک داشته است

ایران پیشرفت‌های قابل توجهی در علم ژنتیک داشته است


خبرگزاری فارس: یکی از کارشناسان مواد غذایی آمریکا گفت: دستیابی به تکنولوژی غنی‌سازی اورانیوم تنها دستاورد ایران در زمینه تکنولوژی های پیشرفته نیست بلکه علم ژنتیک یکی دیگر از حوزه هایی است که ایران پیشرفت‌های قابل توجهی در آن داشته است.


به گزارش خبرگزاری فارس، چک بیوتک، کشت تجاری برنج اصلاح‌یافته ژنتیکی در ایران را نوید بخش حل مشکل کمبود غذا در سطح جهان دانست.
بر اساس این گزارش تولید برنج اصلاح یافته ژنتیکی و آغاز کشت تجاری آن که برای اولین بار در ایران انجام گرفته است انقلابی در بخش کشاورزی محسوب می‌شود و می‌تواند نویدبخش حل مشکل کمبود غذا در سطح جهان باشد.
ژول کوهن یکی از محققان موسسه تحقیقات غذایی آمریکا در این باره گفته است: «تولید برنج اصلاح‌یافته ژنتیکی توسط ایران دستاورد بزرگی برای جهانیان محسوب می‌شود.»
وی با اشاره به جایگاه مهم برنج در سبد غذایی مردم جهان آورده است:«این دستاورد نویدبخش حل مشکلات غذایی جهان است و به ویژه می‌تواند در وضعیت زندگی کشورهای فقیر تغییری اساسی ایجاد کند.»