پیوند کبد رضا داودنژاد انجام شد

پیوند کبد رضا داودنژاد امروز در بیمارستان نمازی شیراز انجام شد.

علیرضا داودنژاد ـ کارگردان و پدر این بازیگر گفت: این عمل تحت نظر دکتر ملک حسینی با موفقیت انجام شده است.

به گفته ی او، رضا داودنژاد اکنون در بخش مراقبت های ویژه ی بیمارستان بستری است.

این بازیگر در فیلم هایی مانند «مصائب شیرین»، «بچه های بد»، «نیش زنبور» و … ایفای نقش کرده است. او ۱۳ اردیبهشت ماه برای پیوند کبد به شیراز منتقل شد.

خبرگزارى ایسنا

دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱