پ نه پ

مردم رفتم بالا سره جنازم.دیدم دونفر اومدن بالا سرم.میگم شما نکیر منکرید؟میگه پـَـــ نــه پـَـــ کامران و هومن هستیم.اومدیم بگیم تو خودت نمره بیستی
رفتم نونوایی شاطر میگه نون میخوای؟ میگم پـَـــ نــه پـَـــ اومدم دسنامو آردی کنم برم سراغ شنگول و منگول
ساعت ۵-۴ صبح زنگ زده… گوشی رو برداشتم به زور دارم جواب می دم… می گه خواب بودی؟ پـَـــ نــه پـَـــ ، داشتم سر گلدسته ی مسجد محلمون اذان می گفتم صدام گرفته!
سوار تاکسی شدم. یارو صدای ضبطشو تا ته زیاد کرده بود. میگم میشه صدای ضبطتونو کم کنید؟ میگه اذییتتون میکنه؟! پـَـــ نــه پـَـــ گفتم کم کنی این یه تیکشو من بخونم ببینی صدای کدوممون بهتره!
یه روز یه خره داشته به اسبه با حسرت نگاه میکرده میگن چرا با حسرت نگاه میکنی میگه کاش تحصیلاتمو ادامه داده بودم. پـَـــ نــه پـَـــ

تو بیابون اتیش روشن کردیم دوستم یه چوب بزرگ آورده بندازه تو آتیش میگم بشکنش میگه چوبو ؟پ نه پ کله منو بشکن خودتو تخلیه کن ،رفاقت به درد همین چیزا میخوره
ر فتیم پارچه فروشی میگم آقا این پارچه رو بیارین وقتی آوردش طاقه ی پارچه محکم خورد به کمرم برگشته میگه خورد بهتون؟؟؟میگم پـَـ نـَـ پـَـ باهم شوخی داریم زد پشتم گفت دمت گرم…!!!!!!!
نوزاده تو بغل مامانش گریه میکرده مامانه میگه قربونت برم گرسنته؟ بچه هه به اذن خداوند میگه پَ نَ پَ دارم برای گرسنگان و زلزله زدگان سومالی گریه میکنم