آخرین مطالب
گرانترین کالاها و محصولات فروش اینترنتی در ایراندرج حدیث پیامبر در مورد زنان بر روی فاکتور فست فود!۱۰ بازیکن برتر بازی FIFA 21تبلیغ حرمت سقط جنین توسط یک مسیحی در پشت ماشین!مجموعه ۳۰ جمله عاشقانه، انگیزشی، فلسفی و مفهومیدرباره شهدای عراقی که برای ایران جنگیدند!

پ ن پ باحال

 

رفتم بانک به کارمندِ میگم : شما صندوقدار هستید؟! میگه پـَـ نـَـ پـَـ هــاچ بکم
***************************

سک سکه ام گرفته،دوستم میگه سک سکه است؟؟؟؟ گفتم پـَـ نـَـ پـَـ دزدگیر جدید به خودم وصل کردم بهم دست زدی روشن شده!!!
***************************

از در دانشگاه اومدیم بیرون، داریم میریم سمت پارکینگ. یهو مامور حراست صدا زده. رفتم. میگه : عزیز جان شما میرین که برین دیگه؟؟ میگم : پـَـ نـَـ پـَـ دیدم زشته دست ِ خالی اومدیم، میریم گل و شیرینی بگیریم،سر راه بابا اینا رم سوار کنیم، ایشالا خدمت برسیم.

***************************

از در حیات اومدم تو رفیقم از بالا پشت بوم یه سطل آب ریخته رو سرم. نگاش می‌کنم، میگه : خیس شدی؟ میگم: پـَـ نـَـ پـَـ واتر پرووفم

***************************

تو ماشین نشستم میگم : مرسی …. راننده میگه : پیاده میشی ؟؟؟؟؟ میگم : پـَـ نـَـ پـَـ گفتم به شما روحیه داده باشم با حوصله بیشتر به کارتون بپردازید!!!!
***************************

رفیقم صداش گرفته، بهش گفتم سرما خوردی؟ گفت پـَـ نـَـ پـَـ حنجره تازه خریدم طول میکشه تا جا بیفته
***************************

کامپیوتر داشت کار میکرد که یِیهو دود سیاهی از پشتش زد بیرون! میگه: کامیپوترت سوخت؟ گفتم پـَـ نـَـ پـَـ یه برنامه مونده بود سر دلش، آروغ زد

************************************

اومدم تو وبلاگ پـَـ نـَـ پـَـ زنم اومده میگه اِ وبلاگ پـَـ نـَـ پـَـ اینه تا اومدم بگم پـَـ نـَـ پـَـ،کوبید تو کلم گفت پاشو برو واسه بچه شیر خشک بگیر عوض این کارا.
***************************

موبایلمو بردم پیش تعمیرکار میپرسه خراب شده؟میگم پـَـ نـَـ پـَـ خودشو زده به موش مردگی دو تا پسگردنی بخوره دنیا میاد دستش.
***************************

رفتم توالت، طرف در زده! میگم: اِهه. میگه:کسى اون توئه؟ میگم: پـَـ نـَـ پـَـ تازگیا سنگ توالت سخنگو گذاشتن واسه جلب مشتری.
***************************

پسره یه روز گرم تابستونی ازتو کمد شلوار برمیداره باباش بهش میگه از تو کمد برداشتی؟ پسره میگه پـَـ نـَـ پـَـ ازتویخچال برداشتم تابستونیه تگری بپوشم.