چرا آقایان کمتر باید سویا بخورند؟!

مردان نباید سویا بخورند به دلیل عارضه های جنسی

مردان نباید سویا بخورند به دلیل عارضه های جنسی

سویا سطح هورمون تستوسترون را در بدن کاهش می‌دهد و تعداد اسپرم را هم پایین می‌آورد و میل جنسی را نیز کم می‌کند.