چرا خوانندگى براى زنان حرام مى‏باشد، ولى براى مردان این‏طور نیست؟
جواب :  


  خوانندگى مطرب که متناسب با مجالس لهو باشد حرام است و در این حکم فرقى بین خوانندگى و نوازندگى مرد و زن نیست. در ضمن آوازخوانى زن براى زنان در صورت مطرب نبودن اشکالى ندارد، ولى براى مردان معمولاً موجب تحریک جنسى است و ازاین‏رو داراى اشکال است.