چرا در دوران جنگ تحمیلى مشکلات اقتصادى مردم کمتر از امروز بود؟
جواب :  


  دو نکته را با یک سؤال مطرح فرموده‏اید و هر یک عوامل ویژه خود را دارد، اما این که چرا تورم و گرانى کنونى در جنگ نبود: الف) در درجه اول سیاست در آن دوران اقتضا نمى‏کرد که مردم هم گرفتار جنگ تحمیلى باشند و هم گرفتار گرانى و تورم، ب ) در آن زمان انبارهاى تسلیحاتى مصرف مى‏شد و در صدد بازسازى و جبران نبودیم، ج ) ارزانى نفت و بسیارى از توطئه‏هاى خارجى در کار نبود، د ) تورم جهانى از زمان جنگ تاکنون رشد و افزایش داشته است، ه ) بسیارى از طرح‏هاى عمرانى و… در زمان جنگ یا راکد بوده و یا بسیار کند پیش مى‏رفت. و اما این که چرا بعد از جنگ شاهد این تورم و گرانى هستیم: الف) اصولاً بازتاب شوم جنگ گاهى از خود جنگ دردناک‏تر است، ب ) بازسازى و جبران خسارت‏هاى جنگ، ج ) فعال نمودن زرّادخانه‏ها و مجدداً پر نمودن انبارهاى تسلیحاتى با ابتکار جدید، د ) رشد تورم جهانى، ه ) پى‏ریزى و فعال نمودن طرح‏هاى تولیدى و عمرانى به طور وسیع و گسترده، و ) فشار و توطئه قدرت‏هاى خارجى، ز ) ضعف مدیریت و نبود رشد کافى در آینده‏نگرى، ح ) هزینه سنگینى که پس از جنگ براى تأمین خانواده‏هاى شاهد و جانبازان و آزادگان بر دوش دولت قرار گرفته است، ط ) از اسراف‏هایى که توسط بعضى از سردمداران مى‏شود نیز گلایه‏مند هستیم و…. همچنان که ملاحظه مى‏فرمایید عوامل گوناگونى در تورم و گرانى بعد از جنگ نقش داشته و امیدواریم با تدبیر خردمندانه مدیران مسؤول و افزایش تولید و درآمد به تدریج مشکل تورم و گرانى برطرف گردد.