چرا در قرآن بعضى از مسائل بارها تکرار شده و به بعضى از مسائل مهم‏اعتقادى اشاره نشده است؟
جواب :  


  زبان قرآن زبانى خاص و ویژه است؛ حتى احکام قرآن گاه در ضمن حوادث مربوط به اقوام و یا پیامبران پیشین مطرح مى‏گردد. البته نباید به داستان‏هاى قرآن به صورت تاریخى – که زمان مصرف آن گذشته است – نگریست؛ بلکه در لابه‏لاى همان داستان‏ها، حقایق مورد نیاز، نهفته است. تکرارهاى قرآن نیز دلیل اهمیت موضوع و لزوم تفکر مضاعف در آن است. درباره جانشینى پیامبر(ص) نیز در ضمن آیات مربوط به پیامبران دیگر، سخن بسیار فرموده است. اگر آیاتى را که در قرآن ناظر به مسأله ولایت و یا مربوط به مهدویت و سرنوشت تاریخ است، بررسى کنید خواهید دید که به نحوى لطیف و دقیق همه آنچه مورد نیاز است، بررسى شده است. البته این کار نیازمند مطالعه و دقت است؛ چرا که قرآن یک کتاب عادى و معمولى نیست. براى این منظور کتاب‏هاى زیر مراجعه کنید: ۱- معجم امام المهدى،على کورانى ۲- منتخب الاثر،لطف الله صافى ۳- سیماى امام على در قرآن ۴- بررسى مسائل کلى امامت،ابراهیم امینى ۵- رهبرى امام على در قرآن (ترجمه المراجعات)، ترجمه: سیاهپوش در حقیقت، قرآن مجید به لحاظ جاودانه بودنش، زبان خاصى را براى همه زمان‏ها برگزیده و هر آنچه که مورد نیاز است، به نحوى شگفت‏انگیز بیان کرده است. البته اگر ما به دلیل اُنس کمتر با قرآن از آن بى‏اطلاعیم، دلیل وجود نداشتن مطالب در قرآن نیست.