چرا در کنسرت موسیقی هیجان زده می شوید ؟!

چرا در کنسرت موسیقی هیجان زده می شوید ؟!

طبق تحقیقات جدید در دانشگاه ساسکس- لید اگر یک موسیقی توسط یک نوازنده نواخته شود تاثیرات تسلی بخش تری بر انسان نسبت به اجرا توسط کامپیوترهای هوشمند دارد.
عصب شناسان واکنش مغز را به آهنگ پیانو مورد مشاهده قرار دادند و دریافتند هنگامی که یک آهنگ توسط کامپیوتر پخش می شود به اندازه زمانی که توسط یک نوازنده حرفه ای نواخته می شود در تحریک احساسات قوی نیست.
دکتر« استفان کوئلچ» سرپرست تحقیقات در موسسه ماکس پلانک در لایپزیک، گزیده ای از آهنگ های کلاسیک پیانو را برای افراد غیر متخصص در امر موسیقی پخش کرد و سپس پاسخ های الکتریکی مغز و همچنین رسانایی پوست را مورد اندازه گیری قرار داد( تعریق به عنوان نتیجه پاسخ به هیجانات بر رسانایی پوست تاثیر دارد).
اگرچه شنونده ها هیچ گونه دستگاهی را نمی نواختند و خود را در این امر غیرمتخصص می دانستند اما مغز این افراد فعالیت الکتریکی واضحی در مقابل تغییرات نشان می داد؛ در واقع این واکنش نشان می دهد مغز دستور زبان موسیقی را فهمیده است. اما این واکنش هنگامی که همین آهنگ توسط یک نوازنده اجرا و بخش شد افزایش پیدا کرد.
دکتر کوئلچ می گوید” برای ما بسیار جالب است که واکنش های هیجانی ما به آکوردهای غیر منتظره هنگامی که با بیانات هیجانی( اجرای موسیقی با احساسات) در موسیقی اجرا می شوند قوی تر است. این یافته نشان می دهد که چگونه نوازنده ها پاسخ هیجانی به یک آکورد خاص را با اجرایشان افزایش می دهند”.
این مطالعه همچنان نشان می دهد هنگامی که یک موسیقی توسط یک پیانیست اجرا می شود مغز بیشتر به دنبال معنای موسیقی می رود.
دکتر کوئلچ می افزاید” این شبیه به زمانی است که مغز در پی آن است که بفهمد کلمات به چه معنایی هستند. نتایج تحقیق ما بیان می کند در واقع نوازنده ها به هنگامی که آهنگی را می نوازند، چیزی به ما می گویند. پاسخ مغز نشان می دهد وقتی یک پیانیست یک قطعه را با احساس اجرا می کند، قطعه مورد نظر توسط شنونده ها به عنوان یک چیز معنادار دریافت می شود حتی اگر آن ها هیچ آموزش تخصصی موسیقی ندیده باشند “.