چرا ریگی زود اعدام شد؟

به گزارش جهان وی گفت: ” ……. بازداشت ریگی شبکه اصلی این گروهک را فروپاشید. اما اخباری مبنی بر تکاپوی آنان برای مقابله به مثل و ربودن برخی از مسئولان محلی و کشوری مطرح شده بود که به عنوان تاکتیکی برای جلوگیری از اقدام آنان در اجرای حکم درباره ریگی تسریع شد….” 

به گفته وی برخی از نزدیکان ریگی گروه‌هایی را برای اجرای نقشه ربودن برخی از مسئولان آموزش داده و چند گروه نیز به ایران اعزام شده بودند که پس از کشف این توطئه دادگاه و اجرای حکم ریگی شتاب گرفت. 

این مقام مسئول گفت که نام برخی از مسئولان محلی ، کشوری و حتی دیپلمات‌ها در فهرست ویژه قرار داشته و گروه‌های مختلفی برای ربودن آنان آموزش دیده بودند.