چرا سید محمد خاتمی در مرحله دوم رای نداد؟

روز گذشته سید محمد خاتمی در مرحله دوم انتخابات رای نداد.از آنجا که وی در دور اول انتخابات در حوزه انتخابیه دماوند و فیروز کوه رای خود را به صندوق انداخته بود، طبق قانون در مرحله دوم نمی‌توانست در حوزه انتخابیه ای جز دماوند رای بدهد و از آنجا که نتیجه انتخابات دماوند هم باطل شده و در این حوزه انتخابیه رای گیری انجام نشد،لذا خاتمی هم رای نداد.

این اتفاق در مورد افراد دیگر از جمله رئیس مجلس کنونی آقای لاریجانی نیز افتاد. وی در در دور اول در قم رأی داده بود نتوانست در این دوره از انتخابات مجلس در تهران شرکت کند.

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱