چرا صحبت کردن دختر و پسر نامحرم با یکدیگر جایز نیست؟
جواب :  


  ا توجه به شرایط خاص دوران جوانى، طولانى بودن دوران تجرد غالب دانشجویان و خطرات جدى تمایلات آشکار و پنهان نفسانى، لازم است برادران و خواهران دانشجو روابط خود را از نظر کمى و کیفى دقیقاً تحت کنترل قرار دهند و در سطح ضرورت حفظ کنند. البته روابط با نامحرم تا آنجا که به شکستن حریم احکام الهى منجر نشود اشکالى ندارد بنابراین گفتگو و نگاه‏هاى متعارف بدون ریبه اشکالى ندارد. روشن است که هر فرد خود بهتر مى‏تواند تشخیص دهد که کجا از مرز فراتر رفته است. بَلِ اَلْإِنْسانُ عَلى‏ نَفْسِهِ بَصِیرَهٌ؛ آدمى بر نفس خود آگاه و بیناست‏»، (قیامت ، آیه ۱۴). همچنین حتى‏الامکان لازم است در کلاس‏ها به گونه‏اى باشند که کمترین اختلاط پدید آید و در برخورد و گفت و گو، هنجارهاى شرعى زیر رعایت شود: ۱- قصد تلذذ و ریبه در کار نباشد. ۲- از گفت و گوهاى تحریک کننده اخلاقى پرهیز شود. ۳- از نگاه‏هاى آلوده خوددارى شود. ۴- حجاب شرعى رعایت گردد. ۵- دو نفر نامحرم در محیط بسته تنها نمانند.