چرا عده اى بدون زحمت در زندگى خوشبخت مى شوند و عده اى با اینکه‏زحمات‏زیادى متحمل مى شوند همیشه دچار بدبختى و مشکل هستند؟
جواب :  


  تفاوت در کیفیت خلقت انسان‏ها نتیجه و لازمه حتمى نظام و قانونمندى جهان هستى است؛ یعنى: ۱- نظام خلقت، نظام علت و معلولى است و هیچ معلولى بدون علت به وجود آمدنى نیست و تخلف هیچ معلولى از علت تامه‏اش ممکن نیست (اصل ضرورت علّى). ۲- رابطه علّت و معلول، داراى مکانیسم معین است و هر چى به هرچى نمى‏تواند باشد؛ یعنى، چنان نیست که از هر علتى هر معلولى قابل ایجاد باشد. به تعبیر دیگر هر علت معینى، معلول معینى دارد؛ مثلا از علف خوردن گوسفند، بوعلى سینا درست نمى‏شود، و آمریکایى‏ها هم به خاطر قهوه خوردن به کره ماه نرفتند (اصل سنخیت علت و معلول). اگر دو اصل فوق با ژرف کاوى دقیق فلسفى مورد بررسى قرار گیرد، مشخص خواهد شد که مثلا بینا یا نابینا تولد یافتن یک فرد، لازمه حتمى مجموعه عللى است که در به وجود آوردن وى دست داشته‏اند. در این امور عوامل بسیار متعددى دخیلند، حتى کیفیت آمیزش والدین، زمان، مکان، روحیات و حالات روانى، وضعیت جسمى، نوع و مقدار غذاهایى که مصرف کرده‏اند و … هر یک به سهم خود نقشى در کیفیت تکوین چنین ایفا مى‏کنند. در این جا ممکن است سؤال شود که: آیا خداوند نمى‏تواند با تفاوت چشمگیرى که همه این عوامل دارند، تأثیر همه را یکسان سازد؟ پاسخ آن است که چنین چیزى سر از تناقض درمى‏آورد؛ زیرا لازمه آن این است که علت پدیده‏اى باشد و تأثیر نکند و علت بودن و تأثیر نکردن؛ تناقض آمیز است و یا معلولى بودن علت پدید آید و علاوه بر استحاله ذاتى، لازمه آن این است که کل طرح نظام آفرینش به هم بخورد؛ زیرا در این صورت پدید آمدن هر چیزى از هر امر نامربوطى محتمل مى‏شود و آن گاه است که از علف خوردن بز باید ابوعلى سینا پدید آید!! براى آگاهى بیشتر ر . ک : (عدل الهى، شهید مطهرى، بحث راز تفاوت‏ها). گذشته از آنچه که گفته شد، زندگى و سعادت تنها در بهره‏هاى مادى خلاصه نمى‏شود، تا آن که گفته شود عده‏اى بهره‏مند هستند و عده‏اى بى‏بهره. چه بسا تهى‏دستانى که بهره آنها از حیات و غایت آن – که همانا معرفت خداوند است – بسیار بیش از کسانى باشد که از طبقه بهره‏مندانند. پس باید کمى بیشتر درباره نظام آفرینش و فلسفه حاکم بر مجموعه انسانى آن اندیشید. اکثر خیزش‏هاى بزرگ فکرى، علمى و هنرى بشر در بستر فقر و تهى‏دستى پدید آمده‏اند. بنابراین خود این تفاوت‏ها نیز بخشى از سازمان حرکت آفرین حیات است.