چرا پارسا پیروز فر چهره ای جذاب دارد؟!

چرا پارسا پیروز فر چهره ای جذاب دارد؟!

مسئله زیبایی یک مجموعه ای از تعادل، تناسب، هارمونی و هماهنگی است. اگر چهره ای حتی یکی از این موارد را داشته باشد، چهره ای زیبا به حساب می آید. چهره پارسا پیروزفر از نظر زیبایی و معیارهای مقایسه که مجسمه ونوس است، چهره زیبایی به حساب می آید. مجسمه ونوس معیار زیبایی است و جراحان پلاستیک و گریمورها همواره براساس آن روی زیبایی افراد کار می کنند. بر این اساس اندازه پیشانی، بینی و چانه باید درتناسب کامل باشد. همانطورکه گفته شد، در گریم هم برای زیباسازی صورت، سعی می شود تا چهره را به صورت ونوس نزدیک کنند.

*موهایش زیتونی و مایل به طلایی است که در کشور ما زیبا به حساب می آید.
*پوست صورت نیز به خصوص درباره بازیگرها نکته بسیار مهمی است چون نور و گریم روی پوست های سالم تاثیر مثبتی خواهند داشت.
*پیروزفر همچنین بینی نرمالی دارد.
*چهره پارسا پیروزفر از نظر دسته بندی چهره ها یک چهره کلاسیک به حساب می آید. بعضی چهره ها هستند که در بره های از زمان زیبا به حساب می آیند اما چهره های کلاسیک، در هر دوره ای مورد پسند هستند. به همین خاطر است که چهره پارسا پیروزفر مثلا در دهه ۶۰ هم جواب می دهد یا حتی در دوره های قبل تر.
*چهره پارسا پیروزفر تناسب دارد. البته زیبایی می تواند خیلی سلیقه ای و مبتنی بر فرهنگ هر جامعه باشد اما یکی از دلایلی که چهره پارسا پیروزفر را زیبا نشان می دهد، استانداردهایی است که در فرهنگ ما برای زیبایی وجود دارد. در ایران چشم رنگی یکی از معیارهای زیبایی به حساب می آید و این یکی از دلایل زیبایی این بازیگر است. البته همیشه تناسب چهره دال بر زیبایی نیست. برخی از بازیگران هستند که شاید بینی بزرگ یا چشمان ریزی دارند یا تک تک اعضای صورت شان زیبا نیست اما آنی دارند که باعث زیبایی شان می شود.
*چهره پارسا پیروزفر به گونه ای است که از تناسب لازم برای زیبایی برخوردار است. مثلا در عرف زیبایی چهره؛ لب بالا باید باریک تر از لب پایین باشد اما در مورد پیروزفر این موضوع برعکس است و ایشان لب بالای شان پهن تر است اما چون در هارمونی با دیگر اعضای چهره اش است باعث زیبایی شده است.