چرت بزنید تا ذهنی فعال داشته باشید

این باور که اگر بعد ازظهر نخوابیم، می توانیم شب را با آرامش بهتری بخوابیم، تصور اشتباهی است. بر عکس، چرت کوتاه بعدازظهر مدت خواب روزانه را افزایش می دهد و نیز فعالیتهای ذهنی را بهبود می بخشد.چرت بعدازظهر و خواب شبانه مکمل یکدیگرند.با بالا رفتن سن، کیفیت خواب نیز دچار اختلال می شود. تحقیقات نشان می دهد که ۵۰ درصد افراد بالای ۶۵ سال خواب آرامی ندارند. این گروه یا خیلی دیر به خواب می روند و یا به طور مکرر از خواب بیدار می شوند. در نتیجه این افراد اولین راه حل را حذف و یا کاهش مدت چرت زدن بعدازظهر می دانند و گمان می کنند که در این صورت خواب شبانه بهتر و راحت تری خواهند داشت. در واقع این توجیه وجود دارد که پس از چرت بعدازظهر تمایل به خواب شب کاهش می یابد. اما در واقع این نظر نه تنها صحیح نیست، بلکه چرت بعدازظهر فوایدی نیز دارد که از آنها محروم می شوند.برای کشف رابطه بین خواب شب و چرت بعدازظهر، محققان آمریکایی تحقیقی را روی  32  شخص  55  تا  85 ساله انجام داده اند. در این آزمایش گروهی را از چرت بعدازظهر منع کردند و از گروه دیگر خواستند تا به مدت سه روز متوالی بین ساعت ۱۴ تا ۱۶ استراحت کنند. ثبت خواب و آزمایشهای ذهنی گویای این مطلب بود که چرت بعدازظهر هیچ تداخلی با خواب شب ندارد. براساس این تحقیق، مدت زمان و کیفیت خواب این افراد مانند افراد جوان تر شده و فعالیت ذهنی آنان نیز پس از چرت بعدازظهر بهتر و تا روز بعد نیز ادامه دارد. تنها نکته این است که ۶ دقیقه طول می کشد تا فرد به خواب برود.
 
البته این نکته را باید در نظر داشت که بدن به خواب و استراحت در طول روز نیاز دارد پس ضرورتی ندارد که با این واقعیت مقابله کنید.شما اگر به این استراحت در روز نیاز دارید خود را از آن محروم نکنید و مطمئن باشید که در خواب شبانه اختلالی پیش نمی آید، بلکه برای فعالیت ذهنی نیز مفید است.