چشم شاهین

کلیات
این سنگ از تجمع کوارتز تشکیل شده استکه دارای رشته های باریک و تیره ای است که از آبی سبز به آبی خاکستری رنگ متمایل میشود و نیز دارای رسوبات کروکیدولیت (از خانواده سیلیکاتهای طبیعی آلومینیوم، کلسیم و غیره) است. محلهای اصلی که دارای شناخت بیشتری از این سنگ هستند عبارتند از آفریقای جنوبی، بیرمانی، هندوستان، ایالات متحده آمریکا و غرب استرالیا.

تاثیر بر بدن
این سنگ نیروی چشم را حفظ و تقویت میکندو چشمهای خسته و تحریک شده را آرام میکند و همچنین برای زخمهای چشمی بسیار موثر است. این سنگ عالیترین معالجه کننده برای شدیدترین سردردها بخصوص میگرن و از نوع مزمن آن است. بعلاوه ناراحتی های تنگی نفس در ناحیه نایژه ها را از بین میبرد.

اثر بر روح و روان
بکمک چشم شاهین میتوانیم در تعادل و آگاهی بیشتر نسبت به خودمان موفقتر باشیم. همچنین توسط آن در برابر خود و ضعفهایمان دارای تحمل و بردباری بیشتری خواهیم شد.

طبقه چاکرا
این سنگ تابع چاکرای پیشانی یا چشم سوم است و همچنین ارتباط بسیار قوی با چاکرای ریشه دارد.

خصوصیات
این سنگ برای مدیتیشن فوق العاده است . در قرن ما که روزها با کامپیوتر سر میشود ، چشم شاهین کمک باارزشی در این مورد انجام میدهد. این سنگ از چشمهای ما حمایت و آنها را تقویت میکند. همچنین توصیه میشود آنرا با خود همیشه داشته باشید.

فروش و نگهداری
در بازار فروش معمولا چشم شاهین به فرمهای صیقلی و داخل زنجیر دیده میشود اما به شکل گردنبند بسیار کمیاب است. این سنگ را باید در ماه چندین بار زیر آب جاری بشوئید و تخلیه کنید.