چطور یک شوهر خوب باشیم؟!همیشه به حرفهایی که همسرت برای گفتن دارد هر قدر هم برایت معمولی یا ملال آور باشد ، گوش کن . این حرف ها برای او مهم است . اگر نبود ‍ به تو نمی گفت .


باربارا ، ۳۶ ساله , ۱۲ ساله است ازدواج کرده

 

وقتی روز بدی را گذرانده ام و از همه چیز شکایت دارم لطفا فقط گوش کن . توصیه برای چگونه بهتر کردن اوضاع را فراموش کن . فقط به من بگو دوستم داری.


بکی ، ۳۳ ساله ۱۲ سال است ازدواج کرده


در میانه روز به من تلفن کن و بگذار بدانم که به من فکر می کنی . این کار کوچکی است Е اما برای من خیلی معنی دارد .


ویکتوریا ، ۳۰ ساله

 

می دانم که قصد کمک داری ‍، اما لطفا پیش از آنکه مشکلم را بگویم ،با ارائه راه حل وسط حرفم نپر گاهی اوقات فقط به دو گوش همدل و دلسوز نیاز دارم .


لیندا ، ۴۰ ساله ۵/۱۵ سال است ازدواج کرده .


کافی نیست که فقط توسط پست الکترونیکی با من حرف بزنی .در طول روز هم نیاز دارم گاهی صدای تو را بشنوم


جسیکا ، ۲۷ ساله ۵/۲ سال است ازدواج کرده .

 

نگو :л من همینم که هستم ╗ تو این گفته را از بچه ها نمی پذیری من هم از تو نمی پذیرم


گارن ، ۳۶ ساله ۶ سال است ازدواج کرده


همیشه وقتی می خوای دیر به خانه بروی ،قبلا تلفن کن به این ترتیب نه او نگرانت می شود و نه بر تو خشم می گیرد .


فیلیس ، ۴۲ ساله ۲۱ سال است ازدواج کرده .

 

وقتی عصبانی هستی ، دلیلش را به همسرت بگو, نگو :  اگر خودت دلیلش را نمی دانی . من‌هم به تو نخواهم گفت .


پاملا ، ۵۳ ساله ازدواج دوم ، ۶ سال است ازدواج کرده .


از او بپرس چه احساسی دارد و پاسخش را با قابلیت گوش کن (نه با ذهنت ) .


مکی ، ۴۲ ساله ازدواج دوم،  12 سال است ازدواج کرده

 

خواهش می کنم وقتی عصبانی هستی ، صدایت را بلند نکن


گیتی ،‌۴۷ ساله ۲۵ سال ادست ازدواج کرده .


هرگز با داد و فریاد نمی توان بر من غلبه کنی هر چه صدایت بلند تر شود ، من کمتر می شنوم ( یک حرف پوچ را به نرمی نجوا کن و من تا هر کجابخواهی به دنبالت خواهم آمد )


سو ، ۴۱ ساله ۵ سال است ازدواج کرده

 

پیش از آن که از کوره در بروی ،از خودت بپرس این مسئله دو هفته دیگر ، یک ماه دیگر یک سال دیگر ، و بعد از یک عمر چه اهمیتی خواهد داشت


فرن ، ۵۵ ساله ۳۳ سال است ازدواج کرده


حتی اگر احساس مرا نمی فهمی حداقلذ سعی کن بفهمی که چرا آن طو ر احساس می کنم


مری ، ۵۵ ساله ازدواج دوم ، ۱۰ سال است ازدواج کرده

 

وقتی اشتباه می کنی ، عذر خواهی کن وقتی اشتباه نمی کنی ، ببخش


جن ،‌۴۲ ساله ازدواج شوم ،‌۵/۱ سال است ازدواج کرده


ازدواج شوم ،‌۵/۱ سال است ازدواج کرده لازم نیست همیشه با هم موافق باشیم اما وقتی با هم موافق نیستیم نیاز دارم که وضعیت مرا درک کنی و بپذیری


گیل ، ۳۸ سال ۱۴ سال است ازدواج کرده

 

خواهش می کنم ، دعوا را این جوری خاتمه نده که بگویی من زن احمق و بی عاطفه ای هستم و هیچ چیز نمی فهمم ، بعدش هم بگویی л خیلی خب ،‌حالا برویم بخوابیم


مورین ،‌۶۲ ساله ۴۲ سال است ازدواج کرده


وقتی می خواهم با تو حرف بزنم ،‌دلم می خواهد د ست از کاری که مشغولش  هستی بکشی . در چشمهایم نگاه کنی که من بفهمم واقعا داری به حرفم گوش  می کنی


مدی ، ۴۳ ساله ۲ سال است ازواج کرده

 

چشمت به من است اما فکرت جای  دیگری است خواهش می کنم ، وقتی  حرف می زنم به من گوش کن


روث ، ۶۸ ساله ۴۸ سال است ازدواج کرده


وقتی پشتت به من است و با من حرف می زنی یا از پشت روزنامه  با من حرف می زنی ، احساس تنهایی می کنم . حداقل دو بار در  روز واقعا به من نگاه کن


شرلی ، ۴۱ ساله

 

دائم به همسرت بگو بودن او بهترین اتفاقی است که تاکنون برای تو افتاده است . این کار باعث می شود او هم تو را به یاد داشته باشد .


سالی ، ۵۵ ساله ۳ سال است ازدواج کرده