چند توصیه ساده‌ برای دور کردن استرس از زندگی‌

پژوهشگران می‌گویند، برخی از استرس‌ها اجتناب‌ناپذیر هستند؛ اما شما می‌توانید با انجام دادن چند راهکار ساده ، آنها را از زندگی خود دور کنید. اگر استرس به زندگیتان چیره شود، می‌تواند سلامت جسم و روانتان را تهدید کند.


به گزارش هلث نیوز، این متخصصان توصیه می‌کنند رژیم غذایی سالم داشته باشید. زیاد ورزش کنید و سیگار هم نکشید، به دیگران اجازه ندهید از شما انتظارات، توقعات و تقاضاهای بیجا داشته باشند،‌ نه بگویید و از این که روی پای خودتان بایستید،‌ نترسید. هر روز زمانی را به استراحت اختصاص دهید.

اهداف و انتظارات واقع‌بینانه از خود داشته باشید اما بدانید که نمی‌توانید همه چیز را کنترل کنید. دقت کنید چه چیزی باعث بروز استرس در زندگیتان می‌شود. اگر می‌توانید آن را از زندگی خود حذف کنید و یاد بگیرید که چطور منابع دیگر استرس را مدیریت و کنترل کنید. کارهای خوب و موفقیت‌آمیز خود را به خودتان یادآوری کنید.