چند جمله عاشقانه …

دلتنگی برای من تمامی ندارد !
فرقی هم ندارد ؛
جز در مقیاس اندازه و نوع ؛
وقتی هستی یک جور ؛
و وقتی نیستی هم ؛ کمی بیشتر !
من همیشه دلتنگ توام

 

گفته بودی گنج در ویرانه هاست ، راست گفتی ، چون وجودت در دل ویران ماست . . .

 

 

بایست و تماشا کن!

کسی را که برای ماندنت دست به دعا برداشته بود

امروز برای رفتنت نذر کرده است . . .

 

 

قلب کال من در فصل دست های تـو می رسـد .
فصـلی برای تمـام رؤیاها ؛ دستـی برای تمـام فصل ها

 

تو تنها زخمی بودی ؛
کـه به جای دستــمال ؛
بـه آن دل بستـــم

 

 

آخر روزی
دلت را خواهم برد
اگر بار سفر بندی
اگر تا سرزمینی دور
بگریزی
بدنبالت
پروانه خواهم شد .
راه گریزی نیست
بیا
محبوب دل من شو ….