چند سال دیگر باید برای بن‌لادن ریش گذاشت؟

گری ودل پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ چنان غرق در خبرها شد که فراموش کرد ریشش را بتراشد و پس از یک هفته تصمیم گرفت تا بن‌لادن دستگیر یا کشته نشده ، ریشش را نتراشد.
ودل ۴۶ ساله که انتظار داشت بن‌لادن تا حدود یک ماه دیگر دستگیر شود در پنج سال گذشته به قولش عمل کرده و ریشش را نتراشیده است.
به همین دلیل این معلم مدرسه ناچار است در ابتدای هر سال تحصیلی درباره ریش خود به دانش‌آموزانش توضیح بدهد ریشی که حالا بیش از ۳۰ سانتی‌متر رشد کرده و رو به سفیدی گذاشته است.
او گفت شخصا کسی را نمی‌شناسد که عزیزی را در حملات فوق از دست داده باشد تا رنجی را که بن‌لادن باعث شد درک کند. دونیتا همسر گری از ریش بدش می‌آید اما سه دختر دبیرستانی آنان نسبت به آن بی‌تفاوتند.
او گفت تا وقتی که بن‌لادن آزاد باشد به ترکیب ریشش دست نخواهد زد «حتی اگر با آن به خاک سپرده شوم.»