چند میلیون اسم "حسین" در ایران داریم؟!

انتخاب اسماء ائمه اطهار (ع) بر نوزادان ایرانی در صدر انتخاب نام برای نوزادان در خانواده‌های ایرانی است. در این میان علاقه مردم ایران به امام حسین(ع) ‌وصف ناشدنی است و هم اکنون نام حسین و ترکیبات آن بیش از دو میلیون بار در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه اطلاعاتی جمعیت کشور نشان می‌دهد نامهای ابوالفضل حدود ۵۰۰ هزار مرتبه ، عباس بیش از ۶۰۰ هزار بار، سجاد ۲۶۳ هزار و نام زین‌العابدین نیز ۲۶ هزار بار در سایت سازمان ثبت احوال به ثبت رسیده است.

همچنین نامهای علی اکبر ۳۶۴هزار، علی‌اصغر ۲۷۸ هزار و زینب حدود ۹۰۰ هزار بار در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور به ثبت رسیده است.