چند نکته ایمنی برای خانه‌ تکانی

چند نکته ایمنی برای خانه‌ تکانی

خانه تکانی شب عید و پاکیزه کردن محل زندگی همزمان با فرارسیدن فصل بهار و آغاز سال جدید، اقدامی پسندیده است اما در هنگام تمیز كردن منزل هرگز نباید از اهمیت حفظ ایمنی و سلامت خودتان غفلت کنید.
به گزارش ایسنا، کارشناسان شورای ایمنی در منازل، چندین راه کار مهم و مفید را برای یک خانه تکانی ایمن و بی خطر پیشنهاد کرده است.
به گزارش سایت اینترنتی هلت دی نیوز، در دستورالعمل این شورا به رعایت نکات زیر در هنگام تمیز کردن خانه توصیه شده است؛
– از ریخت و پاش و شلوغ کردن پله ها و کف اتاق ها حتی در زمانی که مشغول تمیز کردن هستید، خودداری کنید.
– وسایل بسیار بزرگ را که جلوی دید شما را می گیرند، بلند نکنید. اگر از پله ها استفاده می کنید حتما یک دست خود را آزاد نگه دارید تا بتوانید نرده را با دست بگیرید و از پله ها نیفتید.
– از بازی کردن فرزندان خردسال خود در اطراف سطل های بزرگ پر از آب جلوگیری کنید چون خطر خفه شدن در آب آنها را تهدید می کند.
– از تجهیزات و لوازم حفاظتی مثل ماسک و دستکش بویژه هنگام کار کردن با مواد شیمیایی استفاده کنید و هرگز مواد شیمیایی را با هم ترکیب نکنید.
– به هنگام استفاده از موادی که روی آنها برچسب سمی یا خطرناک خورده احتیاط کرده و وقتی به آنها نیاز ندارید، در یک محفظه قرار داده و در آن را قفل کنید.
– برای دسترسی به نقاط مرتفع و تمیز کردن آنها از نردبان های استاندارد استفاده کرده و حتما طبق دستورالعمل درج شده روی وسیله مزبور آن را به کار بگیرید.
– هرگز از بنزین به عنوان یک ماده شوینده یا پاک کننده استفاده نکنید و هرگز آن را داخل منزل نگهداری نکنید.