زوج‌‌های روزه‌دار چه نکات شرعی را باید رعایت کنند؟

انجام عمل زناشویی در ماه رمضان برای افراد روزه‌دار حرام بوده و یکی از مبطلات روزه به شمار می‌‌رود، اما اگر زن و شوهر از روی فراموشی نزدیکی کنند این کار چه حکمی دارد؟ آیا اگر بدون قصد نزدیکی و ملاعبه بهم نزدیک شوند، روزه آن‌ها باطل است؟ در این گزارش به بیان ظرایف و احکام شرعی در خصوص «معاشرت با همسر در ماه رمضان»  از منظر مراجع عظام تقلید می‌‌پردازیم.

آیت‌الله خامنه‌ای:

پرسش: اگر شوهر با همسر خود در ماه رمضان جماع نماید و زن نیز به آن راضی باشد چه حکمی دارد؟

پاسخ: بر هر یک از آنان حکم افطار عمدى جارى است و علاوه بر قضا، کفّاره هم بر هر دو واجب است.

پرسش: اگر مردی با همسرش در روز ماه رمضان شوخی و ملاعبه نماید، آیا به روزه‌‏اش ضرر می‌‏رساند؟

پاسخ: اگر منجر به انزال منى نشود، به روزه خللى وارد نمى‌‏کند.

آیت‌الله سیستانی:

پرسش: آیا نزدیکی و دخول در روز ماه رمضان بدون انزال روزه را باطل می‌‌کند؟

پاسخ: بله اگر عمدا باشد روزه را باطل می‌ کند.

پرسش: اگر زن و شوهر جوانی در ماه رمضان در زمانی که روزه هستند ناخاسته و بدون کنترل خود با هم نزدیکی کنند و روزه شان باطل شود چه باید بکنند؟

پاسخ: قضا و کفاره واجب است و کافی است اطعام شصت مسکین هر مسکینی ۷۵۰ گرم گندم یا آرد برای هر یک از زن و شوهر.

آیت‌الله بهجت:

پرسش: اگر مردى زن خود را مجبور به جماع نماید، وظیفه زن به لحاظ قضا و کفاره چیست؟

پاسخ: کفاره روزه خودش و روزه زنش را باید بدهد، ولى اگر زن در بین جماع راضى شود، بنابر احتیاط واجب مرد دو کفاره بدهد و زن یک کفاره و در هر صورت زن باید قضاى روزه آن روز را به جا آورد.
 
پرسش: اگر خانمى با همسر خود در ماه مبارک رمضان شوخى و ملاعبه کند، سپس ترشّحى در خود ببیند، وظیفه چیست؟

پاسخ: اگر منى انزال نشده و قصد انزال هم نداشته، اشکال ندارد.

پرسش: آیا بازى و شوخى کردن با همسر، بدون این که منى خارج شود، روزه را باطل مى کند؟

پاسخ: خیر، باطل نمى کند.

پرسش: حکم روزه  ى شخصى که در ماه مبارک رمضان در حال بازى با همسرش جنب شده چیست؟

پاسخ: اگر قصد انزال داشته یا عادت او در این کار این بوده که به انزال منجر مى  شده، روزه وى باطل است.

آیت‌الله مکارم شیرازی:

پرسش: آیا در حالت روزه تماس جنسی (بدون دخول) با همسر روزه را باطل می‌‌کند؟

پاسخ: اگر دخول صورت نگیرد و انزال نشود روزه باطل نیست.

پرسش: اگر شخصی در روزه مستحبی یا روزه قضا‌‌، جماع کند چه باید بکند؟

پاسخ: در روزه مستحبی کار خلافی نکرده اما روزه باطل می‌ شود و در روزه قضا اگر بعد از ظهر عمدا این کار را انجام دهد کفاره دارد و کفاره آن اطعام ده فقیر است و اگر نمی تواند ۳ روز روزه می‌ گیرد.

پرسش: شخصى به خیال این که در روز ماه مبارک رمضان، آمیزش با زوجه نه حرام است و نه روزه را باطل مى کند، مرتکب آن شده است، آیا کفّاره هم دارد؟

پاسخ: فقط قضا دارد.

برگرفته شده از :باشگاه خبرنگاران