چند کلید طلایی برای خانه داری حرفه ای !

چند کلید طلایی برای خانه داری حرفه ای !

To remove chewing gum from clothes
برای پاک کردن آدامس از روی لباس
Keep the cloth in the freezer for an hour
لباس را به مدت ۱ ساعت در فریزر قرار دهید.
For polished to make white clothes
برای جلا بخشیدن به لباس های سفید
Soak white clothes in hot water with a slice of lemon for 10 minutes
لباس را همراه با یک تکه لیمو به مدت ۱۰ دقیقه در آب داغ خیس کنید.
To avoid tears while cutting onions
برای جلوگیری از ریزش اشک هنگام پوست کندن پیاز
Chew gum
آدامس بجوید.
To boil potatoes quickly
برای جوشاندن سریع سیب زمینی
Skin one potato from one side only before boiling
پیش از جوشاندن سیب زمینی را فقط از یک جهت پوست بگیرید.
To boil eggs quickly
برای جوشاندن سریع تخم مرغ
Add salt to the water and boil
به آب آن نمک اضافه کنید.
To check freshness of eggs
برای امتحان تازگی تخم مرغ
Put the egg in water. If it becomes horizontal, its fresh. If it becomes slanting, its 3-4 days old. If it becomes vertical, its 10 days old. If it floats, its stale
آن را در آب بگذارید اگر به صورت افقی قرار گرفت تازه است. اگر به صورت کج قرار گرفت ۳-۴ روزه است. اگر عمودی قرار گرفت ۱۰ روزه است. اگر شناور شد کهنه است.
To remove ink from clothes
برای پاک کردن اثر جوهر از روی لباس
Put toothpaste on the ink spots generously and let it dry completely, then wash
خمیر دندان را روی لکه جوهر قرار دهید و بگذارید خشک شود سپس بشویید.
Ants to escape
برای فرار مورچه ها
Keep the skin of cucumbers near the place or ant hole
پوست خیار را نزدیک سوراخ مورچه ها قرار دهید.
To get rid of mice or rats
برای خلاص شدن از دست موش
Sprinkle black pepper in places where you find mice or rats. They will run away
در محلی که موش را پیدا کرده اید فلفل سیاه بپاشید. موشها فرار خواهند کرد.
To get rid of mosquitoes at night
برای خلاص شدن از دست حشرات در هنگام شب
Keep leaves of mint near your bed or pillows and in around the room
برگهای نعنا را نزدیک تخت و بالش و در اطراف اطاق خود قرار دهید
To give a shine to hair
برای درخشندگی مو
Add one teaspoon of vinegar to hair, then wash hair
یک قاشق سرکه به موهای خود زده، سپس آب بکشید.