چهارزانونشستن ممنوع

چهار زانو نشستن ممنوع!

چهار زانو نشستن موجب اعمال فشار زیاد به مفصل زانو شده و توصیه می شود تا حد امکان از چهار زانو نشستن پرهیز شود.

درهنگام نشستن به حالت چهار زانو، مفصل زانو تا آخرین دامنه حرکتی اش (۱۴۰درجه) خم شده و موجب وارد آمدن فشار به مفصل زانو و درد دراین ناحیه می شود.

پزشکان توصیه می کنند تا حد امکان از نشستن به صورت چهارزانو پرهیز شده و در مواقع ضرورت سعی شود مفصل زانو بیش از ۱۰۰درجه خم نشود.

جوانان برای پیشگیری از ابتلا به درد و آرتروز زانو در سنین بالاتر، از چهار زانو نشستن پرهیز کنند.

بهترین شرایط برای نشستن، استفاده از مبل و صندلی است و افراد مسن نباید به هیچ وجه چهار زانو بنشینند.