چهار چرخ

چهار دانشجو که به خودشان اعتماد کامل داشتند یک هفته قبل از امتحان پایان
ترم به مسافرت رفتند و با دوستان خود در شهر دیگر حسابی به خوشگذرانی
پرداختند. اما وقتی به شهر خود برگشتند متوجه شدند که در مورد تاریخ امتحان
اشتباه کرده اند و به جای سه شنبه، امتحان دوشنبه صبح بوده است. بنابراین
تصمیم گرفتند استاد خود را پیدا کنند و علت جا ماندن از امتحان را برای او
توضیح دهند. آنها به استاد گفتند: « ما به شهر دیگری رفته بودیم که در راه
برگشت لاستیک خودرومان پنچر شد و از آنجایی که زاپاس نداشتیم تا مدت زمان
طولانی نتوانستیم کسی را گیر بیاوریم و از
او کمک بگیریم، به همین دلیل دوشنبه دیر وقت به خانه رسیدیم.»…..استاد
فکری کرد و پذیرفت که آنها روز بعد بیایند و امتحان بدهند. چهار دانشجو روز
بعد به دانشگاه رفتند و استاد آنها را به چهار اتاق جداگانه فرستاد و به
هر یک ورقه امتحانی را داد و از آنها خواست که شروع کنند….آنها به اولین
مسأله نگاه کردند که ۵ نمره داشت. سوال خیلی آسان بود و به راحتی به آن
پاسخ دادند…..سپس ورقه را برگرداندند تا به سوال ۹۵ امتیازی پشت ورقه
پاسخ بدهند که سوال این بود: « کدام لاستیک پنچر شده
بود؟