چین و فروش اعضای زندانیان اعدام شده

جراحان پیوند اعضا در انگلیس، چین را متهم می‌کنند که با اندام هزاران نفر از زندانیان اعدام شده تجارت می‌کند.

به گزارش «بی.بی.سی» در اطلاعیه‌ای که چهارشنبه منتشر شد، جمعیت پیوند اعضای انگلیس اقدام دولت چین را غیرقابل قبول و مغایر با مبانی حقوق بشر دانسته است.

تنها یک هفته قبل مقامات چینی چنین اقدامی را انکار کرده بودند.
دولت چین در ماه مارس گفته بود که قصد دارد از ماه جولای فروش اعضای انسان را ممنوع کند.

گزینش قربانیان
جمعیت انگلیسی پیوند اعضا می گوید که شواهد بسیاری نشان می‌دهد که اندامهای هزاران زندانی اعدام شده بدون رضایت افراد برای فروش عرضه شده است.

پرفسور «ستفن ویگمور» رئیس کمیته اخلاقی جمعیت عقیده دارد که نوع عرضه متناسب با تقاضا به گونه ایست که نشان می دهد زندانیان را قبل از اعدام انتخاب می‌کنند.
مسئولان چینی همواره این اعمال را انکار کرده‌اند.

هفته گذشته یک مأمور بهداری چین گفت که اعضای زندانیان اعدام شده در مواردی بسیار نادر و آن هم تنها با رضایت افراد برای پیوند به کار رفته است.
اما در طول سال‌ها گروه‌های مدافع حقوق بشر همواره چین را به چنین اعمالی متهم کرده‌اند.

مسافران بیمار
افزایش توریسم به خاطر عمل پیوند، به تجارت اعضای انسان رونق بخشیده است.
بیمارانی از کشورهای خارجی، از جمله از انگلیس و ژاپن و کره جنوبی برای پیوند اعضا به چین می‌روند.

جمعیت جراحان پیوند اعضا این عمل را نادرست می‌دانند.
از آنجا که اعدام در چین مخفیانه صورت می گیرد، گردآوری اسناد و شواهد برای این موضوع دشوار است.

مقامات چین گفته‌اند که قصد دارند برای فروش اعضای بدن مقررات سختی وضع کنند. از ماه جولای فروش عضو ممنوع می شود و افراد باید حتما رضایت کتبی داشته باشند.
اما منتقدان عقیده دارند که در عمل باید دید که مقررات چگونه می‌خواهند با این تجارت سودآور مقابله کنند.