چگونه از عشق و علاقه به یک دختر رهایى یابم‏?
جواب :  


  نیازهاى عاطفى و غرایز دیگر در ایام جوانى، آدمى را به سوى «دوست داشتن و عشق ورزیدن» سوق مى‏دهد که البته این یک امر طبیعى و غریزى است و کمتر مى‏توان راهى براى گریز از آن پیدا کرد. آنچه در این مقوله اهمیت دارد، کنترل عقلایى بر احساسات و پرهیز از مخاطراتى است که ممکن است فرد را به گرفتارى‏هاى مختلف روحى و جسمى دچار سازد. «دوست داشتن و عشق ورزیدن» حق شماست، ولى اگر این حق از مسیر معیّن، مشخص و صحیح استیفا نشود، ممکن است عوارض نامطلوبى را براى انسان ایجاد کند؛ همان گونه که شما به قسمتى از آن گرفتار شده‏اید. در حال حاضر براى رهایى از این مشکل، چند راه وجود دارد: ۱- رسماً از دختر مورد نظر براى ازدواج خواستگارى کنید؛ یعنى، با خانواده خود صحبت کرده و به خواستگارى ایشان اقدام کنید و از چیزى هراس نداشته باشید. اگر جواب مثبت شنیدید که با توکل به خدا چند مدتى ایشان را به صورت نامزد به عقد خود درآورید و بعد از رفع مشکلات و کمبودها، به خانه خود بیاورید. البته در این زمینه عجول نباشید و تحقیقات لازم را انجام دهید. ۲- اگر پاسخ طرف منفى بود و یا این که شرایط شما براى چنین اقدامى مناسب نبود، در این صورت تصمیم جدى بگیرید که او را فراموش کنید و قاطعانه به تحصیل خود ادامه دهید. براى این که بتوانید برخورد فائق آیید: اولاً، مطمئن باشید که در صورت اراده حتمى و قطعى، خواهید توانست او را فراموش کنید و حتماً موارد بهتر و مناسب‏ترى در آینده، براى ازدواج خواهید یافت. ثانیاً، رابطه و پیوند خود را با خداوند – که مظهر همه زیبایى‏ها و کمال‏ها است – محکم کنید. بدانید که همه زیبایى‏ها از اوست و تمامى موجودات، مظهر و شعاعى از جمال و جلال اویند. پس عشق‏ورزى به او، عشق حقیقى است و بقیه عشق‏ها و محبت‏ها همه فانى و گذرا هستند. ثالثاً، سعى کنید با مطالعه، ورزش و اشتغالات دیگر، مجالى براى فکر کردن به موضوعى که براى شما فایده‏اى ندارد، باقى نگذارید. رابعاً، بدانید این شوق‏ها گذرا است و با اندک بهانه‏اى از بین مى‏رود.