چگونه خودم را از زیر دین شخصى که او را مضروب نموده و الان دسترسى به اوندارم بیرون بیاورم؟
جواب :  


  حتى‏الامکان باید او یا ورثه او را پیدا نموده و راضى نمایید و در صورت عدم امکان براى وى از پیشگاه الهى دعاى خیر و طلب مغفرت کنید. و مقدار بدهى خود بابت دیه را از طرف او با اجازه مجتهد جامع‏الشرایط به فقیر غیرسید صدقه بدهید.