چگونه در یاهو مسنجر با هک مقابله کنیم؟

معمول ترین و آسانترین راه برای هکران، هک در یاهو مسنجر است!


چگونه در یاهو مسنجر با هک مقابله کنیم؟


در یاهو مسنجر جدید برای مقابله با هک تنظیمات مناسب جدی را در اختیار قرار داده است
برای فعال کردن آن می بایستی
۱- گزینه login را در یاهو مسنجر انتخاب کنید.
۲- روی گزینه preferences … کلیک نمایید. (شکل الف)
۳- در صفحه ای که باز می شود گزینه firewall with no proxies را انتخاب کنید.
۴- سپس ok کنید.
۵- از یاهو مسنجر خارج شده دوبارهlogin نمایید.
اکنون یاهو مسنجر شما دارای firwall می باشد.نکات ایمنی برای مقابله با هک


۱- از دریافت فایل های ناشناس جدداً خودداری کنید.
۲- چنانچه فایلی دریافت کردید قبل از اجرا، راست کلیک کرده و با مطالعه properties از نوع فایل مطمئن باشید فایل اجرایی نمی باشد.
۳- عکس های غالباً با پسوند .jpg و .gif می باشد. در صورتی که پسوند های مشکوک و یا اجرایی مانند .exe داشت با shift+delet آن را پاک کنید.
۴- از voice chat بپرهیزید.
۵- چنانچه به شخصی مشکوک هستید یا ایجاد مزاحمت می نماید id شخص را به هیچ وجه add نکرده و در صورت add بودن delet کنید و سپس ignore نمایید